e-kniha

Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Vedení porad

Jiří Plamínek
  Kategorie: Komunikace
  Počet stran: 120
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2012
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: epub, pdf, mobi
  V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora a facilitátora se dozvíte, jak porady vést, aby plnily svůj účel a zároveň se podobaly koncertu sehraného hudebního tělesa. Manažerům, vedoucím týmů a ostatním účastníkům porad kniha nabízí ryze praktická témata: čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních, jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad, jak pro poradu vybrat účastníky a jak se na ni připravit, jak udržovat její dynamiku a pracovat s problémovými účastníky, a také jak hospodařit s časem a jak využívat prostor a technické pomůcky. Zvláštní pozornost je věnována facilitaci. Druhé vydání úspěšné knížky se podrobněji zabývá účelem a obsahem porad, tedy uměním stanovit, co přesně na poradě řešit a s kým, dále se věnuje specifickým variantám porad s různým typem zadání, uvádí příklady postupů ovlivňujících dynamiku porady či ukazuje časté chyby vznikající při formulaci cílů porad a je doplněno o nové zkušenosti autora z předchozích pěti let. Srozumiteln
  ý výklad je doprovázen mnoha příklady z praxe a názornými obrázky.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme