Echos 2014. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum

Eva Jelínková (ed.)

0 Kč

Kategorie: Historie, dějiny
Počet stran: 318
Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rok vydání: 2015
Jazyk: Český
Dostupný formát: epub, pdf, mobi

Echos 2014 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl.cz/echos) a německy (www.ipsl.cz/d-echos).

 

V Echos, vydávaných Institutem pro studium literatury ve spolupráci s Ústavem germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Rakouským kulturním fórem v Praze se setkávají publikace odborníků působících v České republice i za jejími hranicemi, knihy vydávané v češtině i němčině, nakladateli českými i německými, případně rakouskými a jinými. Témata těchto knih jsou relevantní jak pro – někdy pouze česky hovořící – bohemisty a slavisty, tak pro germanisty, ovládající někdy pouze němčinu. Echos se ovšem navíc obracejí k publiku širšímu, zahrnujícímu český i německojazyčný prostor a v něm další odborníky i neodborníky se zájmem o poznávání složitých kulturních dějin českých zemí.

 

V rubrice Píší, určené pro reflexi aktuálních odborných prací zabývajících se germanobohemistickými tématy, jsou v Echos recenzovány knižní tituly vydané v poslední době, tj. v letech 2012 až 2014, ke starším publikacím se vracejí pouze echa pojatá jako reflexe aktuálního stavu bádání o německy psané literatuře z Čech, Moravy a Slezska. Dále se Echos věnují také divadelním a výstavním realizacím. Rubrika Napsali pak obsahuje tematicky relevantní texty významných intelektuálů 20. století (R.Wolkan, M. Brod, O. Fischer, O.Wiener, F. Mauthner ad.), vybrané, edičně připravené a komentované redakcí Echos.

 

Elektronická kniha Echos 2014 přináší vedle publikovaných textů soupis recenzovaných knih a dalších témat příspěvků, seznam autorů Ech včetně krátkých biogramů a jmenný heslář.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme